ADVENTNÍ ČAS

Vážení a milí přátelé,

opět se přiblížil čas, kdy se zpomalí naše běžné životní tempo, kdy budeme přemýšlet nejen o tom, jak potěšit své nejbližší, ale i o tom, jak jsme prožili tento pomalu končící rok 2017 a co bychom si přáli, aby přinesl ten následující 2018. Nastal čas Adventu, doba duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Proto bychom chtěli vám všem v tomto čase poděkovat. Za vaší stálou a neutuchající přízeň, kterou Heroldovu klubu věnujete, a bez které by jeho existence nebyla možná. Stejně tak patří velký dík všem, kteří na našem pódiu vystupovali. Všem, bez jejichž nadšení, píle a svědomitosti by se neuskutečnilo takové množství komorních koncertů, které jsme všichni s nadšením a obdivem měli možnost vyslechnout. Pomalu se stává tradicí, že v Adventní době se provedení Vánočního koncertu ujímá pan Vojtěch Vojtěch, nejčastěji s panem kolegou Milanem Holickým. Nejinak tomu bude i letos 15.prosince. Dovolte mi tedy závěrem, abych popřál všem, kteří se našich koncertů účastní, ať již svojí osobní přítomností nebo jen duchovní podporou, aby se v tomto svátečním čase měli co nejlépe. Aby jej prožili v klidu, pohodě a slavnostní atmosféře. Aby byl tento kouzelný čas podporou ne jen duchovní, ale i osobní po celý následující rok 2018. Přejeme tedy krásné Vánoce a těšíme se na viděnou na dalších koncertech Heroldova klubu v roce 2018!

Za celý výbor Jiří Krupička