JAN PĚRUŠKA

Ve středu 21.listopadu přivítáme našeho předního violistu, člena Stamicova kvarteta a docenta pražské AMU, pana Jana Pěrušku., který společně se svými syny- houslisty Janem a Matoušem, které jsme již měli možnost několikrát v našem klubu přivítat, přivedou i nejmladšího z rodu Pěrušků, a to Davida, který je violoncellistou. Pro nás všechny bude tento koncert vzácnou příležitostí setkat se tak s touto vzácnou hudební rodinou, která zcela naplnila přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Je pro nás velikou ctí, že se nám dostává přízně tak vynikajících umělců, kteří si ve svém nabitém programu dokáží udělat čas i pro náš Heroldův klub, a svojí mistrovskou hrou potěšit naše posluchače. Proto pevně věřím, že i my se vynasnažíme zaplnit sál nejen našimi členy, ale že dáme příležitost i všem o kterých víme, že mají rádi komorní hudbu a přivedeme své přátele, aby i oni měli možnost zaposlouchat se do mistrovských tónu komorní hudby.