KaKoSt v Heroldově klubu

Ve středu 19.3. jsme měli opět vzácnou příležitost setkat se s Karlínským Komorním Studiem, které si pro Heroldův klub pod vedením paní prof. Knotové připravilo bohatý a náročný program.

Mohli jsme slyšet opravdu vynikající výkon talentovaného pěvce Jiřího Kukala, který se velmi výrazně začíná prosazovat na naší hudební scéně. Tereza Rejšková si k provedení Mozartovy Sonáty C-Dur přizvala klavíristu pana Vojtěcha Vojtěcha, Glinkovo Patetické trio pro  klarinet,klavír a violoncello mělo obrovský úspěch u posluchačů, výkon klarinetisty Roberta Pilouse, violoncellistky Bohuslavy Dlouhé a klavíristy Jakuba Mikeše strhl diváky k dlouhotrvajícímu potlesku. Opravdovým vyvrcholením večera byl však Šostakovičův Smyčcový kvartet č.8, op.110. Provedení tohoto náročného díla bylo bylo opravdu excelentní.

Velký dík patří všem umělcům kteří se na tomto večeru podíleli. Zvláštní poděkování ale zcela jistě patří paní Jarmile Knotové, která stojí za úspěchem KAKOSTU. Díky její péči, radě, přátelství a dobrotě si mnoho účinkujících najde v dnešní uspěchané době čas na hraní komorní hudby. A zato jí patří velký dík.

Také díky ochotě a obětavosti známého fotografa pana Pavla Váchy vznikl nejen zvukový, ale i obrazový záznam z tohoto večera, a tak doufáme, že se nám již brzy podaří jeho umístění na Web pro Vaší potěchu.

Budeme se těšit na viděnou opět při krásných koncertech v Heroldově klubu!