LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Vážení přátelé, členové našeho klubu a všichni jeho příznivci. 

Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za přízeň, kterou jste nám a našim hudebním podvečerům věnovali, a abych za celý náš výbor popřál vám všem krásné léto, plné prosluněných dní, prožitých v radosti a odpočinku. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se na našich koncertech podíleli svojí poctivou přípravou a chutí veřejně vystoupit na našem pódiu. Je velice potěšující konstatovat, že úroveň našich koncertů má v pravdě vysoce profesionální charakter. 

Heroldův klub se v příštím roce 2018 dožívá velmi významného životního jubilea. Oslavíme společně jeho kulaté 80. narozeniny. Za dobu své existence prošel mnoha podobami, mnoha poklesy a vzestupy, ale vžy se dokázal udržet. A to jen a jen zásluhou vás všech.

V druhé polovině naší příští koncertní sezóny se tedy společně budeme těšit na společnou oslavu tohoto životního jubilea. 

Čeká nás také svolání valné hromady našeho spolku. Její program a datum konání bude včas oznámeno. Jak vidno, nebude tedy o náplň našeho klubového života nouze. Přejme si tedy společně, abychom nabrali hodně sil, chuti a radosti v naplňování původních myšlenek Heroldova klubu.

S přáním ve zdraví prožitého léta za celý výbor Heroldova klubu Jiří Krupička