Novinky a reportáže

Vážení členové Heroldova klubu.

V letošním roce 2017 se náš klub již pomalu začíná připravovat na významnou událost. V příštím roce - tedy v roce 2018 oslavíme společně neuvěřitelných osmdesát let trvání Heroldova klubu. Toto kulaté jubileum si jistě zaslouží i poněkud více pozornosti od nás všech. Proto již nyní jedná výbor klubu s některými komorními tělesy s Heroldovým klubem nějakým způsobem spjatými či sympatizujícimi o možnostech uspořádání koncertu na našich klubových...

Vážení členové Heroldova klubu.

S lítostí vám oznamuji smutnou zprávu, že nás navždy opustila paní doc. Eva Glancová-Krupičková.

Byla dlouholetou členkou našeho klubu, která se na našich koncertech podílela nejen jako vynikající klavíristka, ale i jako odborná poradkyně v oblasti hudební interpretace.

Poslední společné rozloučení se bude konat v pátek 17.února od 14.hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Prosím všechny kteří jí znali, věnujte...

Vážení přátelé srdečně zdravíme v roce 2017! 

V letošním roce se v naší předprázdninové koncertní sezóně sejdeme v poněkud netradičních časech.  První koncert se uskuteční v měsíci březnu, a to hned v pátek 3.3. Vystoupí na něm rodina našeho pana předsedy Jiřího Ludvíka. Březnový termín je stále v jednání, ale doufáme, že se podaří nalézt vhodné datum vyhovující všem vystupujícím interpretům. V měsíci květnu se pak můžeme těšit na dvě koncertní vystoupení: a to  KAKOSTu (Karlínského...

Vážení přátelé, milí členové Heroldova klubu  

Opět nastal čas Vánoc, kdy mnozí z nás přemýšlejí, jak potěšit své nejbližší, čas plný shonu, práce s přípravou výzdoby našich domovů, ale i čas zamyšlení a vnitřního zklidnění. Tak i my se pomalu můžeme ohlédnout za naší klubovou sezónou, která, jak doufám, přinesla mnohým radost a potěšení z pořádaných koncertů. Je obdivuhodné, že myšlenka založit klub komorní hudby, která vznikla před 78 lety je stále živá, a že dokázala odolat...

Vážení a milí členové Heroldova klubu. Přijměte prosím omluvu za organizaci našeho říjnového koncertu, který se konal v pro nás velmi netradičních prostorách Galerie ECCE TERRA, nacházejících se v suterénu Konzervatoře Jana Deyla. Pouze díky ochotě pana galeristy Tomáše Urbana jsme mohli v těchto, pro mnoho z nás neznámých  místech, koncert uskutečnit. Poděkování patří vám všem, kteří jste se tohoto večera zúčastnili a svojí přítomností a potleskem ocenili hudební výkony účinkujících. Je...

Vážení kolegové a příznivci komorní hudby!

                Jednou jsme členové klubu. Klub jako takový je prastaré uskupení lidí se shodnými zájmy, postavené téměř výhradně na pravidelných příspěvcích svých členů. Ostatně při současném stavu kulturní politiky těžko můžeme očekávat jiné významné zdroje příjmů jako jsou dotace tu- či cizozemské. Heroldův Klub po celou svou dlouhou existenci vždy oplýval a oplývá aktivními členy, kteří si význam...

Vážení přátelé, členové a příznivci našeho Heroldova klubu.

Opět nastal čas letní koncertní přestávky v našem klubu. Měli jsme možnost vyslechnout mnoho krásné hudby v podání vynikajících interpretů, kteří pro nás koncertní vystoupení připravili. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří se na naší činnosti podíleli, ať již jako koncertní umělci, či jako vděční posluchači. Chceme vám všem popřát krásné prožití léta, mnoho nových zážitků a hlavně načerpání sil, nejen pro každodenní život...

Vážení příznivci a přátelé Heroldova klubu, dovolujeme si vás pozvat na dva květnové koncerty, které se uskuteční v pátek 13. a ve středu 18.května

Na prvním z nich zahraje Tomášské dechové kvinteto se svými hosty- violoncellistou Janem Pechem a violistou Petrem Šušlíkem. V následujícím týdnu se uskuteční druhý květnový koncert, na kterém vystoupí nám všem známé KArlínské KOmorní STudio - KAKOST. 

Na oba koncerty jste co nejsrdečněji zváni!

Milí přátelé,členové Heroldova klubu.

Dovolte mi, abych vám všem co nejsrdečněji popřál krásné prožití svátků Velikonočních, které v letošním roce přicházejí takřka s kalendářním nástupem jara. Pevně věřím, že tyto sváteční dny budou nejen časem k načerpání nových sil, ale i časem radosti a optimismu.

Jako každý rok touto dobou přichází i čas platby členských příspěvků. Dovoluji si tedy požádat o provedení jejich laskavého uhrazení. Pevně věřím, že jste s našimi koncerty...

V pátek 11. března 2016 se uskuteční slavnostní koncert u příležitosti stého výročí narození Vladimíra Fähnricha.

Vladimír Fähnrich byl člověkem velmi úzce spjatým s Heroldovým klubem - od roku 1980 do roku 1998 byl jeho jednatelem a právě díky jeho obětavé práci pro Heroldův klub se podařilo v této době téměř nemožné: udržet samostatnou existenci Heroldova klubu jako spolku, a to i v době, kdy prakticky všechny spolky v oblasti kultury byly nuceny se zařadit do...

Stránky