Novinky a reportáže

Se zármutkem v srdci oznamuji smutnou zprávu,

 že nás navždy opustil bývalý předseda Heroldova klubu

pan

RNDr.Svatopluk Krupička,CSc

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 9.ledna od 13. hodin na Vinohradském hřbitově v Kapli sv. Václava.

Věnujme mu prosím alespoň tichou vzpomínku.

´

Vážení přátelé,

Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli za Heroldův klub co nejklidnější prožití doby adventní, krásné prožití svátků vánočních, radostný vstup do dalšího roku 2014, aby Vás všechny stále provázela radost z  hudby, a abychom se i nadále scházeli na našich klubových podvečerech. 

Dovolujeme si Vás pozvat na předvánoční koncert, který se uskuteční ve středu 18. prosince.

Vystoupí pánové Milan Holický a Vojtěch Vojtěch, vyslechneme skladby Mozarta, Schuberta,...

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci účinkujících se koncert 29.11. NEKONÁ!

Zachovejte nám prosím svoji přízeň, a na viděnou při prosincovém koncertě se těší Krupička

Dovolte mi, abych za všechny členy Heroldova klubu vyjádřil veliký dík členům Heroldova kvarteta, kteří se v pátek 11. října postarali o nádherný hudební zážitek na pódiu Heroldova klubu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se tohoto večera zúčastnili jako posluchači. Bohužel účast posluchačů z našich řad byla tentokrát vpravdě mizivá. Asi jsme si příliž zvykli na to, že naše koncerty bývají plné, a o to větší bylo překvapení z tak malé účasti.  Heroldovu kvartetu patří proto velké...

Vážení přátelé, dovoluji si upozornit na změnu data pořádání našeho dalšího koncertu!

Z původně avizovaného data 23.10., což byla středa, se koncert přesouvá na pátek 11.10.2013.

Vystoupí Heroldovo kvarteto s velmi lákavým programem na kterém zazní díla F.Schuberta a L.Sluky.

Rozhodně si tuto vzácnou příležitost nenechte ujít!!!

Na viděnou se těší J.Krupička

Vážení prátelé a příznivci komorní hudby.

Dovolujeme si Vás pozvat na další pokračování našich komorních podvečerů, které se budou opět po letní přestávce konat na Konzervatoři Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1, v barokním sále J.Drtiny. Pevně doufáme a věříme, že po krásném létě si opět naleznete čas na krásnou komorní hudbu, která nás, jak pevně věříme, tolik obohacuje a je pro mnoho z nás nedílnou součástí našeho života.

Dovolujeme si zde uvést alespoň několik...

Vážení přátelé,

díky obětavosti pan Čepeláka vzniklo několik zvukových záznamů z našich koncertů. Jedná se o koncert Karlínského Komorního Studia ze dne 25.4.2012, dále o záznam vystoupení Richterova kvarteta z 23.5.2012 a koncertu V.Vojtěcha,V.Manouška a J.Kvapila z 26.9.2012. Pokud by měl kdokoli zájem o tyto nahrávky, použijte prosím našeho diskusního fóra na našich stránkách, jistě najdeme možnost jak případným zájemcům nahrávky předat. Jedná se o dokumentární a autentické snímky...

Vážení přátelé a příznivci Heroldova klubu.

Dovolte mi, abych za celý výbor Heroldova klubu poděkoval za přízeň kterou projevujete tomuto sdružení pro amatérské pěstování komorní hudby. Letošní kalendářní rok začínáme až únorovým koncertem, ale věřím, že programová nabídka bude pro Vás i tak dostatečně lákavá a pestrá, že si najdete čas a chvíli pro návštěvu připravovaných koncertů. Dovolujeme si zde tedy anoncovat data plánovaných koncertů: 22.února, 27.března, 17.dubna a 22...

Událost, která koncert Vojtěcha Vojtěcha a Tomáše Fingerlanda provázela, je natolik kuriózní, ba absurdní, že je vhodné ji zde popsat.

 

Pravdivá zpráva o jednom koncertě.

 

Začátkem prosince, kdy se už pilně rozesílaly pozvánky na Předvánoční koncert Heroldova klubu, konaný 14. prosince 2012, nás (tedy Jiřího Krupičku a mne jako členy výboru HK) oslovila telefonicky dáma, která připravovala oslavu...

Stránky