Novinky a reportáže

Ve středu 26. září se barokní sál na Konzervatoři Jana Deyla naplnil všemi milovníky komorní hudby a příznivci pánů: houslisty Jana Kvapila, violoncellisty Vladimíra Manouška, a klavíristy Vojtěcha Vojtěcha, aby si v jejich podání vyslechli díla takových autorů, jako byli Giovanni Baptista Cirri, Jakub Jan Ryba, Karel Stamic, W. A. Mozart, a Bohuslav Martinů. Tento neopakovatelný zážitek pro nás posluchače byl vynikajícím začátkem letošní sezóny Heroldova klubu, a profesionální výkon všech...

Opět se s koncem léta dostáváme k další hudební sezóně Heroldova klubu, a tak mi dovolte abych Vás všechny opět uvítal, popřál Vám mnoho zdraví, sil a chuti  do dalšího setkávání při našich hudebních podvečerech. Naši sezónu zahájíme již  ve středu 26. září koncertem pánů Kvapila, Manouška a Vojtěcha Vojtěcha, kteří si pro nás připravili program složený ze starých barokních mistrů. Zároveň mi dovolte, abych Vám představil nový emblém našeho klubu, který vidíte na obrázku, a jehož autorem je...

        Richterovo kvarteto

Primáriem kvarteta je absolvent Pražské konzervatoře Stanislav SRP (1930). Po ročním působení v pražském Filmovém symfonickém orchestru přešel jako primárius do Dvořákova kvarteta, kde působil do r.1969 a poté se stal sólistou Moravské filharmonie v Olomouci. Současně působil i ve Foerstrově triu. Jako sólista i komorní hráč pravidelně vystupoval na domácích i zahraničních podiích (celá Evropa,...

Koncert Karlínského komorního studia, čti KAKOST, opět ukázal úctyhodnou šíři hudebních zájmů vesměs mladých muzikantů. V předvedeném programu se harmonicky propojila čísla vokální s ryze instrumentálními, ale i díla slavných mistrů (Haydn, Bach, Schumann, Dvořák) se skladateli méně známými, jako je Robert Fuchs. To vše bez výjimky na pozoruhodné úrovni, která místy i překračovala meze amatérského provozování hudby.Ze všech účinkujících bez vyjímky sršela zdravá muzikalita a radost z ...

Vážení přátelé, členové Heroldova klubu.

 

Dovolte mi, abych Vás všechny za celý výbor pozdravil v polovině letošní, již 74.,sezóny činnosti našeho klubu.

Rád bych vám všem poděkoval za to, že díky vaší přízni, vašemu nadšení a radosti z krásné hudby, vaší obětavosti a hlavně vaší podpoře, se můžeme tolik let společně scházet na našich klubových koncertech.

V dnešní zvláště uspěchané a ekonomicky nejisté době je malý zázrak, že se Heroldův klub  ...

Vážení členové a přátelé Heroldova klubu,oznamuji Vám smutnou zprávu, že nás

v pondělí 23. ledna 2012 navždy opustil  jeden z našich členů,

dlouholetý houslista kvarteta Heroldova klubu,

pan Ing. Milan Večeřa, CSc.

Rozloučení  se koná v pondělí 30.1.2012 v malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích od 14.40 hodin.

Všichni kteří jste...

24.listopadu přivítal náš klub na svém pódiu jednoho z našich současných předních violistů ,

člena Stamicova kvarteta – Jana Pěrušku s jeho syny Janem, Matoušem a Davidem.

Koncert zahájil Jan Pěruška čtyřvětou Suitou g-moll op. 131 pro sólovou violu.

V nádherném provedení tohoto Regerova díla zvláště vynikl překrásný tón tohoto

sólově ne tak...

Heroldova klubu se konal ve středu 19. října 2011. Jeho program byl plně v režii nadšených hudebníků Karlínského komorního studia, ktří se volně sdružují kolem své učitelky, profesorky Jarmily Knotové. Koncert byl opět radostnou přehlídkou jejich práce a jako vždy dokázali účinkující přenést své hudební nadšení i na posluchačstvo v sále. Program byl tentokrát netradičně zahájen zpěvem. Čtveřice mladých pěvců - mimochodem tři z nich jsou dětmi známého houslisty, dirigenta a skladatele Ondřeje...

Ve středu 21.září 2011 přivítalo naše pódium rezidenční soubor Heroldova klubu - Lhotecké kvarteto. A jak je již u tohoto souboru tradicí, připravili nám opravdu nevšední večer. Hned na úvod zahráli Smetanovu Polku ze smyčcového kvarteta e-moll, Z mého života. Následovaly "Dva kusy pro smyčcový kvartet" Dymitrie Šostakoviče. Toto velmi málo hrané dílo ruského velikána mělo na našem pódiu premiéru, stejně jako další skladba Petra Iljiče Čajkovského - Kvartetní věta B-dur. Po přestávce večer...

Kafe dávno vystydlo. Přemýšlím.

Kdy se to vlastně stalo? Kolik už je to let ?

Vzpomínám si, že už jako malý kluk jsem se osobně s tímto klubem potkal. Někdy na začátku 70tých let, kdy díky rodičům jsem musel na koncerty chodit. ..."Proč...?" " už zas...?" Jediná kladná vzpomínka na toto období nevědomosti byla na modrou andulku, která uměla mluvit. To byl můj kamarád při zkouškách Kvarteta Heroldova klubu u Jiřího Hoppeho na které mě tatínek brával. Mnohokrát jsem litoval, že...

Stránky