Poslání Heroldova klubu

I když činnost a působení Heroldova klubu si nemohou činit nárok na to, aby byly řazeny mezi oficiální a okázalé hudební aktivity našeho města, jsou přesto součástí jeho kulturního života. Drobnou jeho částečkou, nicméně svého druhu ojedinělou a obsahem i záměrem nikoliv nevýznamnou. Vždyť amatérské pěstování hudby a zpěvu bezprostředně napomáhá udržení a rozvoji hudebnosti národa a není nadsázkou říci, že jedno bez druhého nemůže být. Existuje jistě celá řada souborů, zejména orchestrálních a vokálních, ve kterých se uplatňují neprofesionální hudebníci různých zaměření, jsou pro ně pořádány koncerty, přehlídky, festivaly, semináře aj.; náš klub je však možná jediný, který v širokém záběru sdružuje milovníky komorní hudby, od těch, kdo si ji rádi na amatérské nebo poloprofesionální úrovni zahrají, až po početnou skupinu nehrajících posluchačů klubových koncertů. V zaníceném hudením nadšení amatérů tu často nalézají příjemnou změnu a protiváhu k dokonalosti profesionálních koncertních vystoupení, která ještě automaticky nezaručuje odpovídající míru hudebního zážitku. Navíc uvolněnější atmosféra našich koncertů a radost z muzicírování účinkujících jsou, jak věříme, pobídkou pro poluchače k jejich vlastnímu domáckému hraní.

Aby toto vše nebylo jen zbožným přáním, je ovšem nutné mít dostatečnou členskou základnu, což prakticky znamená ji systematicky doplňovat novými zájemci o amatérské hraní, zejména z řad mladší generace.

Možná jste nedávno dokončili hudební přípravu na základní umělecké škole, třeba jste tam i poznali radost ze společného hraní v kvartetu či jiném komorním souboru. Teď se Vám po tom stýská a přemýšlíte, jak byste mohli tento vklad zúročit a využít k obohacení svého života. Nebo jste se připravovali dokonce na profesionální dráhu hudebníka, ale realita života Vás přetáhla do jiné oblasti a teď Vám živý styk s hudbou chybí. A nebo prostě milujete hudbu a máte sympatie pro naše snažení. Pro Vás všechny platí naše výzva a pozvánka:

Neváhejte, spojte se s námi, napište nám! Nenechávejte doma ležet hudební nástroje ladem.

Je dobré začít co nejdříve ...

Ale nikdy není pozdě ...

Zkuste nezávazně navštívit naše koncerty a upozorněte na ně i své známé.

Koncerty Heroldova klubu se konají v krásném prostředí barokního sálu Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla v Praze 1 - Malá strana, Maltézské náměstí 14.

Jste srdečně zváni