PRVNÍ POLOVINA KONCERTNÍ SEZÓNY 2018

Vážení přátelé, příznivci, koncertní návštěvníci a členové Heroldova klubu

dospěli jsme do poloviny naší letošní koncertní sezóny, ve které si připomínáme významné osmdesátileté výročí vzniku našeho klubu. Naše výroční koncerty pro nás připravilo Stamicovo kvarteto a Heroldovo kvarteto, tedy naše přední česká komorní tělesa. Chtel bych jim ještě jednou za nás za všechny poděkovat za překrásný hudební zážitek o který se s námi podělili.

Před naší letní koncertní přestávkou ještě přivítá naše koncertní pódium Karlínské Komorní Studio - tedy nám dobře známý KaKoSt, který uzavře první polovinu letošní koncertní sezóny. 

Zároveň se přiblížil čas zaplacení členských příspěvků, bez kterých by naší klubovou činnost nebylo možné provozovat. Věřím tedy, že než se rozjedeme po vlastech českých užívat si zasloužené dny volna, že nezapomenete ani na náš Heroldův klub a příspěvky odešlete na náš účet, jehož číslo je: 72525359/0800, nebo jej uhradíte složenkou či platbou před koncertem Karlínského komorního studia.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň a podporu kterou našemu klubu projevujete, popřál vám za celý výbor Heroldova klubu léto plné slunce a radosti, a vyjádřil naději, že se opět všichni ve zdraví sejdeme na našich dalších koncertech, které se jak doufám, staly součástí našeho života. 

Krásné léto všem a na viděnou se za celý výbor Heroldova klubu těší Jiří Krupička